• Konum
  • 08:30 - 18:00 Çalışma Saatleri

Yedek Parçalar

Her türlü parça ve makine elemanı imalatında olduğu gibi sızdırmazlık elemanı imalatında da yeni bir ürün ele alındığında bu ürünün üretici firma şartlarında üretile bilirliğine bakılır. 

Firma, bünyesine uygun gördüğü parçayı ele aldığında projelendirme aşamasında kalıbın yapımı ve ürünün üretim anındaki kolaylığına dikkat eder. 

Kalıp, birden çok defa ve çok sayıda parça üretiminde kullanılacağından dolayı kalıp tasarımı, kalıp veya kalıbın herhangi bir yeri zarar gördüğünde onarılabilir olması sağlanmaktadır.

Kalıp tasarımında ilk olarak ürünün üretimindeki kolaylıklar dikkate alınır ve daha sonra da kalıbın üretimindeki kolaylıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Kalıp üretiminde ve kullanımında üstünlükler sağlayabilmek için günün mevcut teknolojisinden yeterince faydalanılmalıdır. 
Sade ve basit şekilli kalıplar sadece operatörce verilen koordinatlarla işlenebilirken, karmaşık şekilli kalıpların işlenmesi CAD/CAM programları yardımıyla tezgaha yönlendirilen koordinatlarla yapılır.

Ekonomik ve verimli bir üretim yapabilmek için kalıp tasarımında standart kasa modeli uygulanması tercih edilen yöntemlerdendir. Bu modele göre kalıp kasa, gövde ve gövdelerin içerisine yerleştirilen kasalardan oluşmaktadır. 

En büyük avantaj kalıbın çekirdeklerinde bozulma olması ve basılan parçaların hatalı çıkması durumunda sadece çekirdeklerin onarılarak veya değiştirilerek maliyet kayıplarını en aza indirgemesidir. Bu sistemde dikkat edilmesi gerekilenlerden biri de çekirdeklerin kasaya çok sıkı çakılmamasıdır.